Intermediale 2022

Intermediale FESTIVAL 2022

21.10-06.11.2022 >Legnica >Polska

WYSTAWY, PERFORMASE AUDIOWIZUALNE, projekcje online, pokazy

Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowane zostaną elektroniczne i elektroakustyczne eksperymenty audiowizualne w formie performance’ów, instalacji i wystawy prac wideo.

Festiwal Intermediale koncentruje się na prezentacji performansów audiowizualnych opartych na eksperymentalnym współistnieniu dźwięku i obrazu, tworzonych i prezentowanych na żywo. Istotna jest tu symbioza form dźwiękowych i wizualnych, ich wzajemne relacje, intensywność i natężenie. Czasami te interakcje budują przestrzeń, która jest całkowicie niezauważalna, innym razem zupełnie bezdźwięczna. >> Więcej o festiwalu

Partnerzy festiwalu

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Legnica.