W ramach INTERMEDIALE prezentowane są  wydarzenia oparte na improwizacji, akuzmatyczne, wykonywane na żywo w różnych miejscach i transmitowane live w sieci oraz inne rozmaite formy, które akcentują zagadnienie liveness.

Pierwsza edycja Legnickich Prezentacji Sztuk Medialnych miała miejsce w 1994 roku. Jako festiwal prezentujący szerokie możliwości zastosowania nowych technologii w sztukach audiowizualnych, legnicki przegląd znajdował się wówczas w wąskim gronie wydarzeń promujących tego typu działania w Polsce.

Co istotne, jako jedyny organizowany były w mieście poza dużym ośrodkiem akademickim z obszaru szkolnictwa artystycznego. Zainicjowane i realizowane przez zajmującego się sztuką audiowizualną twórcę Krzysztof Pawlika, pierwsze edycje Legnickich Prezentacji koncentrowały się na polskiej i światowej sztuce wideo.

 

Organizator

Festiwal Intermediale oraz wystawa Videosyntezy są  organizowane jest przez Stowarzyszenie Działań Artystycznych NETCETERA.

Dyrektor artystyczny: Krzysztof Pawlik
Główna kuratorka: Małgorzata Dancewicz

Kontakt: festiwal@intermediale.com

 

Lata 90

Dla  artystów początku lat 90. w Polsce wideo było medium nowo odkrytym. W perspektywie sztuki na świecie video art rozwijał się jednak już od przeszło trzydziestu lat. Legnickie Prezentacje oferowały przegląd jednocześnie nowo powstałych produkcji polskich oraz szerokie spektrum tego, co dotąd wydarzyło się w kontekście globalnym.
 
W kolejnych edycjach festiwalu na scenie prezentowana była elektroniczna muzyka eksperymentalna, muzyka konkretna, akuzmatyka, muzyka generatywna i tworzona na systemach modularnych, ale także popularne gatunki, jak industrial, drone, ambient w połączeniu z równouprawnionym obrazem na stałe zagościły w festiwalowym repertuarze.
 

Lata 90. festiwalowej działalności zostały podsumowane wydaniem CD Simulacra Soundscape, zawierającym materiał muzyczny prezentowany podczas poprzednich edycji Legnickich Prezentacji Sztuk Medialnych. Kolejna dekada obecności INTERMEDIALE na scenie muzyki eksperymentalnej zamknięta została płytą CD Simulacra Soundscape 2. Podsumowaniem 25 letniej działalności festiwalu jest wydawnictwo Simulacra Soundscape 3, która zawiera nagrania wybranych artystów występujących w ramach INTERMEDIALE.

XXI wiek

W takiej też autonomicznej formie Legnickie Prezentacje Sztuk Medialnych przetrwały jako Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE, organizowane przez zajmujące się twórczością audiowizualną Stowarzyszenie NETCETERA.

Prezentacje Sztuk Medialnych pokazywały głównie prace audiowizualne w formie przeglądów video art’u oraz wystaw i instalacji. Po roku 2000 Prezentacje przekształciły swoją formułę w Festiwal Sztuk Audiowizualnych INTERMEDIALE, propagujący głównie działania live, koncerty i performanse oparte na kreatywnym użyciu muzyki eksperymentalnej w interakcji z wideo na żywo, produkcje w których dźwięk, obraz, performer i odbiorca tworzą dopełniającą się całość. W codzienności mediów społecznościowych i ogólnie pojętej komunikacji „ery cyfrowej”, koncerty i wydarzenia oferujące możliwość obcowania ze sztuką digitalną, ale wykonywaną i odbieraną tu i teraz, są ważną dominantą programową Festiwalu INTERMEDIALE.

Od momentu zmiany formuły Festiwalu, w ramach INTERMEDIALE, często z premierowymi lub specjalnie przygotowanymi programami, wystąpiło ponad stu artystów z kraju i zagranicy. Od 2004 r. Festiwalowi towarzyszą warsztaty multimedialne, skierowane do młodzieży szkół średnich i studentów, nieregularnie zapoczątkowane już w ramach Legnickich Prezentacji sceną amigową i demosceną.

Prezentowane tu projekty koncentrują się właśnie wokół tematyki liveness – bezpośredniego lub zapośredniczonego odbioru sztuki, zarówno cyfrowej, jak i analogowej. Performatyka i nauki o mediach wprowadziły w pole zainteresowań kuratorskich to pojęcie. Określa ono sposób w jaki kształtuje się relacja twórcy, dzieła i odbiorcy, stopnień ich współzależności, kiedy działają na żywo, tu i teraz lub ich interakcje są w w jakiś sposób zapośredniczone. Zmiany w komunikacji masowej, społecznej, a również i w sposobach komunikowania poprzez sztukę powodowane coraz to bardziej popularyzującymi się w życiu codziennym mediami elektronicznymi, wywoływały ten aspekt na pierwszy plan.