Ogłaszamy nabór artystów do wystawy Videosytezy 3. Celem wystawy jest zaprezentowanie twórczości artystów audiowizualnych, korzystających z analogowych i hybrydowych narzędzi kreacji obrazu.

Termin: 30 czerwca 2024

Wystawa Videosyntezy 3 dotyczyć będzie wzajemnych wpływów muzyki eksperymentalnej i video artu. Z uwagi na to, że analogowa synteza wideo używa do produkcji dźwięku i obrazu tego samego źródła, sygnału sterowanego napięciem,  stanowi metaforę wzajemnych relacji muzycznego eksperymentu i video artu.

Zapraszamy do udziału artystów, których prace wykonane zostały w technice analogowej syntezy wideo oraz prace hybrydowe, na pograniczu różnych technologii. Nabór do wystawy otwarty jest na prace stworzone po 1 stycznia 2023 roku

Prezentacja prac

Zakwalifikowani artyści i ich prace zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Intermediale 2024 na:

 • stacjonarnej wystawie w Galerii Sztuki Ring w Legnicy w ramach Festiwalu Intermediale 2024
 • w internecie, podczas studia festiwalowego online.
 • podczas promocyjnych showcases w galeriach sztuki oraz akademiach sztuk pięknych
 • autorzy prac otrzymają dwujęzyczny drukowany katalog, przygotowany specjalnie z okazji wystawy

Termin nadsyłania prac

Przyjmujemy zgłoszenia zawierające od 1 do 5 prac. Termin nadsyłania materiałów mija 30 czerwca 2024 r. Selekcji zgłoszeń dokona rada programowa festiwalu.  Zobacz regulamin.

Wymagania techniczne

Do przeglądu przyjmowane są pliki wideo, w rodzielczości do HD 1080p. Akceptowane formaty plików: MOV, MP4, DNX, MXF.

Zgłaszane prace powinny być zamieszczone na jednym z dostępnych plafrorm typu WeTransfer, DropBox czy Google Drive. Link do pobrania pliku należy podać w formularzu zgłoszeniowym. W innych sytuacjach prosimy o kontakt email.

Poprzednie edycje

Wystawa Videosyntezy odbywa się od 2020 roku jako część Festiwalu Intermediale.
W formule biennale do tej pory odbyły się dwie edycje Videosyntezy 1Videosyntezy 2. W poprzednich dwóch edycjach wystąpiło 45 artystów z 15 krajów. W 2024 zapraszamy do udziału w trzeciej odsłonie cyklu.

Regulamin

 1. Wystawa Videosyntezy 3 organizowana jest w ramach Festiwalu Form Audiowizualnych Intermediale w Galerii Sztuki Ring w Legnicy. Wystawa będzie składała się z prac artystów zaproszonych do udziału oraz wyłoniony na drodze CFP. Nabór na prace otwarty jest dla artystów indywidualnych i grupowych. 
 2. Do wystawy można zgłosić maksymalnie 5 prac. Czas trwania pracy nie jest określony. Data powstania pracy powinna być nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2023 r.  
 3. Zgłoszenie następuje wyłącznie droga cyfrową, poprzez wypełnienie formularza i udostępnienie linku z plikiem do ściągnięcia. 
 4. Wyboru prac dokona komisja konkursowa.
 5. O zakwalifikowaniu do wystawy uczestnicy poinformowani będą droga mailową, indywidualnie.
 6. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2024 r. o godz. 23.59 (CET).
 7. W przypadku zaakceptowania pracy zostaniesz poproszony/poproszona o podanie adresu do wysyłki dwóch egzemplarzy autorskich katalogu.
 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. dane osobowe zgłaszającego się artysty będą gromadzone i przetwarzane przez administratora danych osobowych Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA z siedzibą w Legnicy, ul. Jagiellońska 12, festiwal@intermediale.com
  • Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.
  • Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia.